Apie mus

Apie klubą

Asociacija-Šiaulių karatė klubas „Baltasis tigras“ įregistruotas 2004 metais rugpjūčio 26 dieną. Steigėjai:

Egidijus Daknys, Romas Kairys, Gintaras Brazys. Klubo prezidentu išrinktas Egidijus Daknys. 2004 metais spalio 19 dieną klubas įstojo į Lietuvos Karatė Asociaciją. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio vadinasi sporto klubas “Baltasis tigras”

Klubo pavadinimas-prasmingas. Tigras simbolizuoja stiprybę, drąsą, ryžtą. Balta spalva simbolizuoja protą, taiką, ir gerą valią.

Klube treniruojama karatė šotokan stilių, sportinį ir praktinį karatė. Treniruotės vyksta pagal Rytų kovos menų tradicijas. Daug dėmesio skiriama kilnaus elgesio, kritinio mąstymo, sąmoningo rūpinimosi sveika gyvensena, ryžtingam savo laiko planavimui, plėtojant fizinį aktyvumą, korektiškumo, kultūringo elgesio ugdymui.

Galima pasirinkti tokias kryptis: sportinę, praktinę, sveikatingumo.

Pasirinkus sportinio karatė kryptį, nariai siekia sportinių rezultatų, dalyvauja varžybose, seminaruose, laiko kvalifikacijos egzaminus, dalyvauja klubo veikloje, o tai padeda ugdyti pilietiškumą atstovaujant Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose. Šios veiklos suteikia perspektyvas renkantis gyvensenos būdą ir būsimą profesiją.

Pasirinkus praktinio karatė kryptį dalyviai mokosi savigynos, stiprina sveikatą, dalyvauja klubo veikloje. Tai sėkmingai sutampa su asmens kaip būsimo krašto gynėjo vertybių formavimu.

Sveikatingumo kryptis. Šios grupės nariai studijuoja karatė meną, dalyvauja klubo veikloje, stiprina sveikatą, lavina motoriką ir kūno laikyseną, tenkina natūralų poreikį judėti, ugdo asmenybę, kuri gebės kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

Klubo sportininkai yra tapę Pasaulio čempionais, Europos čempionais, Baltijos šalių nugalėtojais, Lietuvos čempionatų nugalėtojais, bei įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais.

Sezono pabaigoje sportininkai vyksta į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, ugdomi savarankiškumo įgūdžiai, tobulinama asmenybė.