Neformalus ugdymas

Programos pavadinimas „KARATĖ – STIPRIOS ASMENYBĖS MOKYKLA“

Programa skirta nuo 6-19 metų amžiaus vaikams ir jaunimui. Programa orientuota į asmenybės kilnaus elgesio lavinimą, sąmoningo rūpinimosi sveika gyvensena, į geriausių charakterių bruožų ugdymą, fizinio aktyvumo įgūdžių formavimą ir sporto vertybių puoselėjimą. Karatė treniruotės vykdomos pagal rytų kovos menų tradicijas. Programos dalyviai yra vaikai ir jaunimas, kurių amžius nuo 6 iki 19 metų, gavus tėvų sutikimą (sutikimas reikalingas 6 – 17 m), bei sveikatos pažymą, kad gali sportuoti. Ugdymo grupėse gali būti iki 25 dalyvių.

Programos turinį sudaro rytų kovos menų filosofijos pažinimas, karatė technikos elementų mokymasis ir tobulinimas, asmenybės ugdymas bei sveikatos stiprinimas.

Programos dalyviai yra vaikai ir jaunimas, kurių amžius nuo 6 iki 19 metų, gavus tėvų sutikimą (sutikimas reikalingas 6 – 17 m.), bei mediko išrašą, kad gali sportuoti. Ugdymo grupėse gali būti iki 25 dalyvių.

Programoje numatyta, kad užsiėmimai vyks du kartus per savaitę, vadovaujantis praktiniais ugdymo metodais.

Programos turinį sudaro:

  • asmenybės ir charakterio formavimas;
  • sportinio karatė (olimpinio karatė) mokymas bei dalyvavimas sportiniuose renginiuose;
  • karatė šotokan stiliaus technikos elementų mokymas.

Asmenybės ir charakterio formavimo dalyje – karatė pateikiama kaip kovos menas, siekiant nuoseklaus savęs dvasinio ir fizinio ugdymo, akcentuojant žmogiškąsias vertybes, ugdant dalykines bei pasitikėjimo savimi kompetencijas.

Sportinio karatė technikos mokymo dalyje numatyta perteikti sportinio karatė technikos elementus, mokinti siekti užsibrėžtų tikslų, ugdyti meilę sportui. Įvertinus vaikų gebėjimus programoje numatytos galimybės dalyvauti sportiniuose renginiuose, seminaruose, laikyti kvalifikacijos atestacinius egzaminus, siekti sportinio rezultato.

Karatė šotokan stiliaus technikos elementų mokymo dalyje vaikai išsamiai susipažins su karatė sudėtinėmis dalimis, mokysis savigynos, stiprins sveikatą, lavins motoriką ir kūno laikyseną tenkinant natūralų poreikį judėti.

Metodiškai parengta programa atitinka vaikų amžių bei fizines galias. Vaikų sportinio karatė technikos ir taktikos vertinamos kvalifikacijos kėlimo egzaminų metu, vertinant vaikų fizinį pasirengimą, karatė judesių technikos tikslumą, mokėjimą valdyti savo emocijas, gerbti vienas kitą bei pasitikėjimą savimi.

Sudarytos galimybės vaikams vykti į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, ugdant savarankiškumo įgūdžius, tobulinant asmenybę.