Neformalus ugdymas

Programos pavadinimas „RYTŲ KOVOS MENO – KARATĖ – PAŽINIMAS IR MOKYMAS UGDANT VAIKŲ FIZINIUS AKTYVUMO ĮGŪDŽIUS BEI ASMENYBĘ.“

Sporto klube „Baltasis tigras“ kultivuojama rytų kovos menas – karatė. Programa skirta 6-19 metų amžiaus vaikams ir jaunimui. Treniruotės vykdomos pagal rytų kovos tradicijas, daug dėmesio skiriama kilnaus elgesio, kritinio mąstymo lavinimui, sąmoningam rūpinimusi sveika gyvensena, ryžtingam savo laiko planavimui, fizinio aktyvumo įgūdžių formavimui.

Programos turinį sudaro rytų kovos menų filosofijos pažinimas, karatė technikos elementų mokymasis ir tobulinimas, asmenybės ugdymas bei sveikatos stiprinimas.

Programos dalyviai yra vaikai ir jaunimas, kurių amžius nuo 6 iki 19 metų, gavus tėvų sutikimą (sutikimas reikalingas 6 – 17 m.), bei mediko išrašą, kad gali sportuoti. Ugdymo grupėse gali būti iki 25 dalyvių.

Programoje pateikta, kad treniruotės vyks tris kartus per savaitę. Vyrauja praktiniai ugdymo metodai.

  • Pasirinkę praktinio karatė kryptį, dalyviai mokosi savigynos, stiprina sveikatą, ugdo dalykines bei savikontrolės kompetencijas, laikydami atestacinius egzaminus kelią savo kvalifikaciją, dalyvauja klubo veikloje. Tai sėkmingai sutampa su asmens krašto gynėjo vertybių formavimu.
  • Pasirinkę sveikatingumo kryptį dalyviai studijuoja karatė meną, stiprina sveikatą, lavina motoriką ir kūno laikyseną, tenkina natūralų poreikį judėti, ugdo asmenybę, kuri gebės kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.

Metodiškai parengta programa, atitinka vaikų amžių bei fizines galias, supažindina su karatė dvasinėmis vertybėmis, moko pagarbos sau ir kitam siekiant užsibrėžto tikslo.

Programos naudingumas jos dalyviams analizuojamas kvalifikacijos kėlimo egzaminų metu. Tai yra vaikų ir jaunimo fizinis parengtumas, savikontrolės kompetencijos kėlimas, mokėjimas valdyti savo emocijas, gerbti vienas kitą.

Sezono pabaigoje dalyviai vyksta į sporto ir poilsio stovyklas, kuriose derinant treniruotes su aktyviu poilsiu sudaromos sąlygos vaikų ir jaunimo fiziniam ir socialiniam aktyvumui reikštis, ugdomi savarankiškumo įgūdžiai, tobulinama asmenybė.